นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา

ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา
(ภาษา
อังกฤษและภาษาไทย)
เพื่อเตรียมนั
กเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการขึ้นค่
าเทอมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงเดือน
พ.ย. - ธ.ค.

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

5-8 พ.ย. 57

กิจกรรมวันสืบสานวัฒนธรรม

25 พ.ย. 57

กิจกรรมถวายสดุดีลูกเสือ

4 ธ.ค. 57 กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

11 ธ.ค. 57

กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย

12 ธ.ค. 57

กิจกรรมกีฬาสีระดับประถม-มัธยม

  ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                                                                                                  
Photo by kru James
หรือที่ https://www.facebook.com/jittraschool

ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาได้เปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
   
   
©2014 by jtw.ac.th