นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา


ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมวิชาเปียโนและภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติในระดับอนุบาล
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการขึ้นค่
าเทอมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงเดือน ส.ค. -ต.ค. 58

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

 

11 ส.ค. 2558

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 2558

โรงเรียนหยุดวันแม่แห่งชาติ

18 ส.ค. 2558

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

1 – 2 ต.ค. 2558

สอบปลายภาคเรียนที่ 1

5 – 30 ต.ค. 2558

โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น


ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    
                                                
ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามรูปกิจกรรมได้ที่
 
https://www.facebook.com/jittraschool
Photo by kru James
ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาได้เปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
 
   
   
©2014 by jtw.ac.th