นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา


ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมวิชาเปียโนและภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติในระดับอนุบาล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
.................................................................................................................

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 59

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

 

4-5 ก.พ. 2559

การประกวดโครงงาน

6-7  ก.พ. 2559

ค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญ

10  ก.พ. 2559

หยุดวันการศึกษาเอกชน

13-15  ก.พ. 2559

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

21 ก.พ. 2559 **เปลี่ยนแปลง**

งานประจำปี สายสัมพันธ์วันจิตรา

27-28  ก.พ. 2559

สอบ O-net ป.6 และ ม.3

29  ก.พ.-1 มี.ค. 2559

สอบปลายภาค ม.3

7-8 มี.ค. 2559

สอบปลายภาค ทุกระดับชั้น

12 มี.ค. 2559

มอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย อ.3 และ พิธีอำลาสถาบัน ม.3

19 มี.ค. 2559 

รับสมุดพก

 21 มี.ค. 2559

เปิดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 


ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    
                                                
ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามรูปกิจกรรมได้ที่
 
https://www.facebook.com/jittraschool
Photo by KruJames KruTom
ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาได้เปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
 
   
   
©2014 by jtw.ac.th