นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา

ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา
(ภาษา
อังกฤษและภาษาไทย)
เพื่อเตรียมนั
กเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการขึ้นค่าเทอมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงเดือน
ส.ค.-ต.ค.

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

11 ส.ค. 2557

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 2557

โรงเรียนปิดวันแม่แห่งชาติ

18 ส.ค. 2557

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

19 ก.ย. 2557

กิจกรรมวันเยาวชน

6-7-8 ต.ค. 2557

สอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1

**** ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม****

------------------------------------------------------------------------------------
12 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ

------------------------------------------------------------------------------------
9-10 ก.ค. 57 ถวายเทียนพรรษา

------------------------------------------------------------------------------------
1 กรกฎาคม 2557 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 มิถุนายน 2557 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                       
Photo by kru James
หรือที่ https://www.facebook.com/jittraschool

ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาขอเปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
   
   
©2013 by jtw.ac.th