นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา

ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา
(ภาษา
อังกฤษและภาษาไทย)
เพื่อเตรียมนั
กเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการขึ้นค่าเทอมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงเดือน
ส.ค.-ต.ค.

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

11 ส.ค. 2557

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 2557

โรงเรียนปิดวันแม่แห่งชาติ

18 ส.ค. 2557

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

19 ก.ย. 2557

กิจกรรมวันเยาวชน

6-7-8 ต.ค. 2557

สอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1

**** ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม****

ตางรางสอบชั้นมัธยมศึกษา

วัน/เดือน/ปี

เวลาที่สอบ

วิชา

จำนวนเวลา

วันจันทร์ที่  6  ตุลาคม  2557

08.30 น. – 10.10 น.

ภาษาไทย ฉบับที่  1

90

 

10.20 น. – 11.10 น.

อินเตอร์เน็ต

50

 

11.10 น. – 12.00 น.

ภาษาอังกฤษ (Nava)

50

 

12.50 น. – 13.50 น.

วิทยาศาสตร์

50

 

13.50 น. – 14.50 น.

พลศึกษา

50

 

15.00 น. – 15.50 น.

ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1

50

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม  2557

08.30 น. – 10.00 น.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

90

 

10.20 น. – 11.10 น.

ภาษาไทย  ฉบับที่  2

เขียนไทย

100

 

11.10 น. – 12.00 น.

 

13.00 น. – 13.50 น.

ประวัติศาสตร์

50

 

13.50 น. – 14.50 น.

นาฎศิลป์

50

 

15.00 น. – 15.50 น.

ทัศนศิลป์

50

วันพุธที่  8  ตุลาคม  2557

08.30 น. – 10.00 น.

ภาษาอังกฤษ

90

 

10.20 น. – 11.10 น.

สังคมศึกษา

50

 

11.10 น. – 12.00 น.

ประวัติศาสตร์

50

 

12.50 น. – 13.50 น.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

50

 

13.50 น. – 14.50 น.

สุขศึกษา

50

 

14.50 น. – 15.50 น.

ภาษาจีน

50

ตางรางสอบชั้นประถมศึกษา

วัน/เดือน/ปี

เวลาที่สอบ

วิชา

จำนวนเวลา

วันจันทร์ที่  6  ตุลาคม  2557

08.30 น. – 10.00 น.

เขียนไทย – คัดลายมือ – แต่งเรื่อง

90

 

10.30 น. – 11.30 น.

Nava

60

 

12.30 น. – 13.30 น.

ประวัติศาสตร์

60

 

13.30 น. – 14.30 น.

สุขศึกษาและพลศึกษา

60

 

14.50 น. – 15.50 น.

วิทยาศาสตร์

90

วันอังคารที่ 7  ตุลาคม  2557

08.30 น. – 10.00 น.

คณิตศาสตร์

90

 

10.30 น. – 11.30 น.

ทัศนศิลป์

60

 

12.30 น. – 13.30 น.

เขียนอังกฤษ – คัดลายมือ

60

 

12.30 น. – 14.30 น.

คอมพิวเตอร์

60

 

14.50 น. – 15.50 น.

สังคมศึกษาฯ

90

วันพุธที่  8  ตุลาคม  2557

08.30 น. – 10.00 น.

ภาษาไทย

90

 

10.30 น. – 11.30 น.

ภาษาอังกฤษ

60

 

12.30 น. – 13.30 น.

นาฎศิลป์

60

 

12.50 น. – 13.40 น.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

60

 

13.55 น. – 15.35 น.

ภาษาจีน

90


                                                                                                       
Photo by kru James
หรือที่ https://www.facebook.com/jittraschool

ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาขอเปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
   
   
©2014 by jtw.ac.th