นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา


ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมวิชาเปียโนและภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติในระดับอนุบาล
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการขึ้นค่
าเทอมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงเดือน พ.ค. -ก.ค. 58

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

 

27 – 29 พ.ค. 2558

อบรมคุณธรรม ณ วัดเมืองกาย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

1 มิ.ย. 2558

ปิดวันวิสาขบูชา

11 มิ.ย. 2558

พิธีไหว้ครูทุกระดับชั้น

26 มิ.ย. 2558

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

1 ก.ค. 2558

วันสถาปนาลูกเสือ

21 – 22 ก.ค. 2558

สอบกลางภาคเรียนที่  1

24 ก.ค. 2558

หล่อเทียนพรรษา

28 – 29 ก.ค. 2558

พิธีถวายเทียนพรรษา ทุกระดับชั้น

29 ก.ค. 2558

วันภาษาไทยแห่งชาติ

30-31 ก.ค. 2558

หยุดวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    
                                                
ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามรูปกิจกรรมได้ที่
 
https://www.facebook.com/jittraschool
Photo by kru James
ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาได้เปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
 
   
   
©2014 by jtw.ac.th