นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา


ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมวิชาเปียโนและภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติในระดับอนุบาล
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการขึ้นค่
าเทอมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงเดือน
มกราคม

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

16 ม.ค. 58

โรงเรียนปิดวันครู

22-23 ม.ค. 58

ประกวดโครงงาน

25 ม.ค. 58

กีฬาสีอนุบาลโรงเรียนเอกชน

31 ม.ค.- 1 ก.พ. 58

สอบ O-net

7-9 ก.พ. 58

เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

13-15 ก.พ. 58

เข้าค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

21 ก.พ. 58

งานประจำปี สายสัมพันธ์วันจิตรา

ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                   
                                                

สามารถติดตามรูปกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/jittraschool
Photo by kru James
ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาได้เปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
   
   
©2014 by jtw.ac.th