นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา

ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมวิชาเปียโนและภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติในระดับอนุบาล
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการขึ้นค่
าเทอมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงเดือน
ธันวาคม

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

4 ธ.ค. 57 กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
*วันที่ 5 ธค. 57 โรงเรียนปิด 1วันเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และวันที่ 6 ธ.ค. 57 โรงเรียนปิดเรียนพิเศษเสาร์อีก 1วัน

10 ธ.ค. 57

โรงเรียนปิดวันรัฐธรรมนูญ

11 ธ.ค. 57

กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย

12 ธ.ค. 57

กิจกรรมกีฬาสีระดับประถม-มัธยม

19-20 ธ.ค. 57

ค่ายลูกเสือสามัญ ป.5-6

24 ธ.ค. 57

เดย์แคมป์ ป.4

26-27 ธ.ค. 57

ค่ายเนตรนารีสามัญ ป.5-6

29-30 ธ.ค. 57

สอบกลางภาคเรียนที่ 2

31 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58

โรงเรียนปิดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                   
                                                

สามารถติดตามรูปกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/jittraschool
Photo by kru James
ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาได้เปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
   
   
©2014 by jtw.ac.th